Alle kan få Glaukom, – jo ældre man bliver des større er riskoen. Dog kan Glaukom også ramme  børn og yngre mennesker.

Vær opmærksom på at Glaukom kan være arveligt!

Omkring 100.000 danskere er i medicinsk behandling, men da Glaukom er en snigende sygdom uden symptomer i starten, kan langt flere have sygdommen uden at vide det.

Hvis en af dine søskende eller forælder har Glaukom, har du øget risiko for selv at udvikle sygdommen. Derfor anbefales det at du  undersøges hos øjenlægen med et par års interval fra du er 35 år. 

Hvis du selv har fået konstateret Glaukom bør du informere dine børn/søskende om dette, så de kan blive regelmæssigt undersøgt fra det fyldte 35 år. 

Glaukom er en fremadskridende sygdom, hvor synsfeltet bliver mere og mere indskrænket. Tidligere blev nogle patienter blinde af sygdommen, hvilket stort set ikke er tilfældet i Danmark mere.

Hvis Glaukom opdages i tide, er der med behandling gode muligheder for at bremse udviklingen af sygdommen.

Målet er at bevare så meget af synet så længe som muligt.