Hvem får Glaukom?

Alle kan få Glaukom. Jo ældre man bliver, jo større er risikoen.

Omkring 100.000 danskere er i medicinsk behandling, men da Glaukom er en snigende sygdom uden symptomer i starten, kan langt flere have sygdommen uden at vide det.

Hvis en af dine søskende eller forælder har glaukom, har du øget risiko for selv at udvikle sygdommen. Derfor bør du undersøges hos øjenlægen med et par års interval fra du er 45 år.

Glaukom er en fremadskridende sygdom, hvor synsfeltet bliver mere og mere indskrænket. Tidligere blev nogle patienter blinde af sygdommen, hvilket stort set ikke er tilfældet i Danmark mere.

Hvis Glaukom opdages i tide, er der med behandling gode muligheder for at bremse udviklingen af sygdommen.

Målet er at bevare så meget af synet så længe som muligt.