Bestyrelsen for Dansk Glaukom Forening, valgt på generalforsamling 9. oktober 2021

Formand, Henrik Worsøe, henrik.worsoe@live.com

Næstformand, Linda Leifing Nielsen, leifing@nielsen.mail.dk

Kasserer, Søren Pedersen, spe@oasepost.dk

Postmester, Poul Nielsen, post@glaukom.dk

Bestyrelsesmedlem, Kim E. Foss, kim.e.foss@gmail.com

Bestyrelsesmedlem, Inge Ploug, familienploug@hotmail.com

Social-medie ansvarlig, Lisa Marie Brorson, sendebudet@gmail.com

Suppleant, Kim Haaning, khaaning@hotmail.com

Bladredaktion:
Kim E. Foss, kim.e.foss@gmail.com
Søren Pejrup, pejrup@sablet.dk
Linda Leifing Nielsen, leifing@nielsen.mail.dk