Bestyrelsen i Dansk Glaukom Forening

Formand, Kim Haaning, khaaning@hotmail.com

Næstformand, Henrik Worsøe, henrik.worsoe@live.com

Kasserer, Poul Brorson, kasserer@glaukom.dk

Postmester, Poul Nielsen, post@glaukom.dk

Sekretær, Lise Bredahl, lp.bredahl@mail.dk

Bestyrelsesmedlem, Inge Ploug

Social-medie ansvarlig, Lisa Marie Brorson, sendebudet@gmail.com

Bladredaktion, suppleant,  Niels Lindén, niels@linden.dk

Suppleant, Henning Rovsing Olsen

Provinskoordinator, Linda Leifing Nielsen, leifing@nielsen.mail.dk