Bliv medlem af Dansk Glaukom  Forening

Som medlem får du  tilsendt medlemsbladet der orienterer om nyeste viden indenfor Glaukom, indeholder  patienthistorier, oplyser om informationsmøder og netværksmøder.

Som medlem har du desuden gratis adgang til psykologisk telefonrådgivng.

Medlemskab: 150 kr. årligt

Oplysninger om navn og adresse

Alle oplysninger opbevares fortroligt, gives ikke videre til tredjepart og benyttes alene til medlemskommunikation.