Kontakt

Dansk Glaukom Forening kan kontaktes på telefon 24 61 31 81   i tidsrummet:
mandag og onsdag kl: 16:30 – 17:30

Dansk Glaukom Forening kan desuden kontaktes på e-mail: post@glaukom.dk